Feeds:
רשומות
תגובות

Posts Tagged ‘מקושרות’

מה הקשר בין תנועת החיים של היחיד לבין תנועת החיים של העולם?

זו השאלה שמרתקת את שתינו. אנחנו חוקרות את האפשרות שמה שאני מגלה בתוכי, בתוך התחושות העמוקות בגופי  – יכול להשפיע על תנועה רחבה יותר בשדה החקר שבו אני עובדת.

אין לנו כל כוונה להישמע מיסטיות או מחוברות לאג'נדה רוחנית זו או אחרת. הרעיון שמוצג קיים בפילוסופיה של יוג'ין ג'נדלין (philosophy of the implicit), שם הוא מכנה זאת  First person science . על פי ג'נדלין,  רעיונות רבי ערך ואף תגליות משמעותיות קיימות ב"גופו" של החוקר (כלומר בתחושה העמוקה שלו). הוא טוען שכאשר אדם נמצא לאורך זמן בשדה עניין מסוים, הוא "מכיל בגופו" מידע עצום שלא זמין עבורו בכלים הרגילים. רק כאשר האדם יפנה פנימה אל ה felt sense  הוא יוכל להתחיל לגלות מידע זה.

 כלומר, אנו מתעניינות במחקר, בגילוי ובפריצות דרך באמצעות נגישות לממד אחר שנמצא בהתמקדות. אנו מתעניינות גם ברעיון שהתמקדות (Focusing) יוצרת חוויה מקושרת – מצב שבו תופעות רחוקות לכאורה מגלות את ההקשרים הפנימיים שבהן. גילוי ההקשרים והיכולת של הגוף לחוות הקשרים אלה באופן אמיתי וחי יכול להוליד תנועה אחרת בעולם. ממש כמו שחווית ההתמקדות של היחיד מולידה תנועה אחרת וזורמת יותר בתוכו.

הרעיון של הבלוג שלפניכם אינו רק פילוסופי אלא יש לו היבטים מעשיים. דנה היא דוקטורנטית לביולוגיה בנוסף להיותה מנחת התמקדות מוסמכת focusing coordinator . דנה עוסקת בחקר סרטן, אך מלווה את המחקר במעבדה במחקר נוסף – בהתמקדות (ובטכניקות מקושרות נוספות כמו קונסטלציה משפחתית). באופן מעשי – דנה מתמקדת על נושא המחקר שלה, על הקשיים שעולים בתהליך העבודה במעבדה, על האינטראקציות עם החוקרים האחרים ועוד. כל התמקדות יוצרת תנועה קדימה לא רק עבור דנה כאדם פרטי, אלא גם עבור דנה כחוקרת בתחום הביולוגיה.

רונה היא מנחת התמקדות מוסמכת,  Focusing coordinator ביליותרפיסטית וחוקרת של תהליכים יצירתיים. בזמן זה היא חוקרת שילוב של תהליך ההתמקדות בכתיבה ובעבודה יצירתית. כל התמקדות עוזרת לרונה לא רק להרגיש טוב יותר עם תהליך הכתיבה אלא גם להניע באופן מעשי את הרעיונות היצירתיים שלה.

בבלוג המשותף נספר את סיפור המחקר האישי שלנו, לצד ניסיון לתאר חלק מהרעיונות הפילוסופיים של ג'נדלין  ושל  חוקרים אחרים על רעיון המקושרות (הרעיון של תופעות נפרדות שקשורות זו לזו באופן לא מוסבר) .

 נשמח אם תתלוו אלינו. רונה ודנה

!

מודעות פרסומת

Read Full Post »